ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Συνδρομές: Για τρία τεύχη 25€ + ταχυδρομικά τέλη: Βέλγιο 5€, Εξωτερικό 15€.

Συνδρομή υποστήριξης : 60 €

Αριθ. λογ. :LA VIVIFIANTE ASBL

IBAN : BE74 0015 6159 4007 – BIC : GEBABEBB

Πολύ σύντομα θα μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητές μέσω της ιστοσελίδας

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: